UPISI U VRTIĆ ZA 2018/19 PEDAGOŠKU GODINU

  • Predaja zahtjeva od 04.06.2018 - 15.06.2018.
  • UPISI: od 18.06.2018.-30.06.2018. ili do popunjenja

DOKUMENTI ZA UPIS

  • Zahtjev za upis
  • Rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  • Uvjerenje MUP-a o prebivalištu djeteta i preslike osobnih iskaznica roditelja.
  • Potvrda o zaposlenju roditelja (ako su zaposleni)
  • Potvrda liječnika da dijete može pohađati vrtić
  • Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice cijepljenja za dijete

DOKUMENTI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OLAKŠICU (od Grada Zagreba)